Bezpečnostní poradce ADR

Firma Jitka Huňková s.r.o je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu o absolvování školení bezpečnostního poradce pro silniční přepravu nebezpečných věcí vydané ministerstvem dopravy České republiky. Tato činnost je vykonávána našim zaměstnancem, a může být poskytována i Vám.  Díky získanému „Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce“, které je v souladu s pododdílem  1.8.3.4. „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Vám můžeme nabídnout služby externího bezpečnostního poradce.

Právní norma pro zabezpečení dopravy nebezpečných věcí v silniční dopravě je obsažena v zákoně č. 111/1994 Sb. v platném znění v návaznosti na platnou " Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí dále jen ADR." Dle této normy má každý podnik vykonávající silniční přepravu nebezpečných věcí , nebo operace s touto přepravou související ( nakládku, vykládku, balení) povinnost ustanovit bezpečnostního poradce.

Jak z viz výše uvedeného vyplývá tato povinnost se vztahuje jak na dopravce, odesílatele, tak i příjemce. Aby Váš chod podniku byl zcela v pořádku, jako je i v naší firmě, nabízíme tuto službu i Vám.

Pokud se ptáte, proč si vybrat právě nás je to jednoduché. Od konkurence se lišíme především tím, že tuto službu vykonává speciálně vyškolený zaměstnanec, který má úspěšně dokončené vysokoškolské právnické vzdělání, které mu napomáhá ke snadnější orientaci v právních předpisech a nalezením lepšího řešení pro Vás. Je samozřejmostí, že je také držitelem osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce, získanou v České republice.

Poskytujeme:

  1. Úvodní audit za účelem zjištění skutečného stavu s doporučením změn.
  2. sledování zařazování nebezpečných věcí do tříd
  3.  kontrolu způsobu odeslání, vyplňování průvodních listin, označování nápisy, bezpečnostními značkami, umísťování velkých nálepek, limity přepravovaných věcí
  4. Zabezpečíme, aby jste splňovali veškeré požadavky na výbavu vozidla i její osádky
  5. Poradenský a informační servis, kontrolní činnost.
  6. Školení zaměstnanců podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.
    ( komerční odbavení, nakládka, vykládka, plnění apod. )
  7. Zpracování zpráv o mimořádných událostech.
  8. Zpracování povinné roční zprávy pro vedení podniku a orgány veřejné zprávy.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel 724008018, nebo emailu v.hunka@gmail.com.