Kvalita a rychlost

Naše společnost poskytuje distribuci PHM na stavby silnic a dálnic, stavby železnic, průmyslových objektů, zemědělské podniky,  závozy pro drobné odběratele a soukromé zemědělce a v neposlední řadě distribuce PHM na čerpací stanice. Další službou, kterou nabízíme je prodej PHM na vlastních čerpacích stanicích.