Firma Jitka Huňková s.r.o. byla založena v roce 2004, jako společnost s ručeným omezením. Za hlavní náplň této společnosti lze považovat prodej pohonných hmot a jejich distribuci. Firma v součastné době má k dispozici tři čerpací stanice v olomouckém kraji, které jsou Vám k dispozici.

Hlavním cílem této společnosti je uspokojit Vaši poptávku po pohonných hmotách, ať již přímo na čerpacích stanicích firmy, nebo pomocí distribuce vlastními cisternami a to vždy s nejnižšími cenami.

Naše společnost Vám nabízí kvalitní paliva, které jsou vždy v souladu s veškerými normami a standarty jakosti. Nákup veškerých pohonných hmot firmou je uskutečňován především ze společnosti Čepro a.s. a Slovnaft